öner lojistik envanter yönetimi

Envanter yönetiminde hedeflediğimiz başlıca noktalar; stoğu tutulan envanterin doğruluğunu, izlenebilirliğini sağlamak, envantere ilişkin tarih kayıtlarını toplamak ve müşterilerimize stratejik raporlar sunmaktır. Envanterin süreç boyunca değişik anlardaki hareketleri takip edilmekte, olabilecek stok eksikliği veya stok fazlalığı bilgileri eş zamanlı olarak raporlanmaktadır. Müşterilerimize envanter seviyeleri, asgari stok takibi, siparişler istenilen ortamlarda iletilebilmektedir.