öner lojistik stok takibiDepolarımızda stok takibi yapılmaktadır. Bu hizmetlerde hız ve optimum yer kullanımı ile maliyet avantajı sağlanmakta ürünlerin hızlı elleçlenebilir olması sağlanmaktadır. Stokların kalite ve lokasyon olarak planlanması ve kontrol edilmesi ile daha hızlı ve hatasız stok yönetimi sunulmaktadır.